RealityBook.sk

Magazín o bývaní a realitách

PR

Toto nezabudnite vybaviť pred stavbou domu

Stavba vysnívaného domu je udalosť, ktorú si budete pamätať celý život. Prináša ale aj veľa problémov a starostí s vybavovaním potrebných dokumentov. Avšak ani keď už máte všetky papierovačky okolo listu vlastníctva, projektu na územné rozhodnutie a stavebného povolenia úspešne za sebou, vaša cesta ešte nekončí. Čo bude treba ešte vybaviť? Povieme si v našom článku.

 

 

Projekt požiarnej ochrany

Žiadna stavba domu sa nezaobíde bez projektu požiarnej ochrany. Slúži hlavne na ochranu zdravia osôb, majetku či zvierat. A samozrejme aj na zabezpečenie bezpečnej evakuácie pri požiari, alebo pri zdolávaní požiaru. Nasledujúce dokumenty treba dodať odborníkovi, aby vám vypracoval projekt:

  • Opis stavby – nezabudnite na podzemné a nadzemné hydranty a na presné vzdialenosti v metroch.
  • Rez stavby – pre lepšiu orientáciu v priestore.
  • Pôdorysy – všetky podlažia musia mať jednotnú mierku, legendu a plochu (m2) miestností stavby.
  • Technická správa – opis materiálov, z ktorých je postavená stavba.

VEDELI STE, ŽE: Jednotlivé ustanovenia protipožiarnej ochrany sú obsiahnuté v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Je dôležitá ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby. Ide o základný dokument pre každého kto stavia, rekonštruuje alebo mení účel stavby.

 

BOZP

Hlavným cieľom BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ) je chrániť život a zdravie zamestnancov na pracovisku. Tu si preto treba uvedomiť, že proces stavby domu robí pre majstrov stavbárov na vašom pozemku dočasné pracovisko. Avšak dokument BOZP je vo veľkej miere ochranou i pre vás, pretože stanovuje bezpečnostné povinnosti aj pre pracovníkov.

Právna úprava BOZP sa opiera o zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon vymedzuje všeobecné povinnosti zamestnávateľa a tiež aj nutnosť oboznamovania a informovania zamestnancov o bezpečnosti práce. Rovnako tu môžete nájsť aj úlohy a povinnosti bezpečnostnotechnickej služby, respektíve BOZP technika.

 

BOZP pracovník

 

Bonusový tip

Pri výbere stavebnej firmy je určite rozumné zistiť si, či má vypracovaný projekt požiarnej ochrany a BOZP.

 

Stavebný dozor

Kvalitný stavebný dozor je jediným možným riešením, ak chcete mať istotu, že vaša stavba bude postavená bez problémov. V opačnom prípade riskujete stratu peňazí, ktoré si zaplatíte za nevydarené stavebné postupy, či premrhaný materiál.

Avšak stavebný dozor neslúži iba ako kontrolór riadneho vykonávania stavebných prác, ale slúži aj ako poradca už počas prípravy realizácie stavby. Odborník v tejto oblasti vám taktiež dokáže pomôcť pri vybavovaní úradných povolení.

Ako dlho budem potrebovať stavebný dozor? Odpoveď je jednoduchá. Tento pojem označuje celkový čas výstavby, ktorý sa zaznamenáva v stavebnom denníku. A to až po odovzdanie stavby majiteľovi.

Lehota výstavby sa však môže určovať aj od dátumu platnosti stavebného povolenia, ktoré na samotnú výstavbu trvá tri roky. Pritom je ale podmienkou začať stavať do dvoch rokov. V opačnom prípade je nutné požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty.

 

Stavebný inžinier

 

VEDELI STE, ŽE: Legislatíva je dokonca nastavená tak, že ak staviate svojpomocne, potrebujete aspoň vyhlásenie od oprávnenej osoby. A to v tom smere, že sa bude na stavbu dohliadať nielen po technickej stránke, ale aj z hľadiska bezpečnosti.

 

Meranie radónu

Radón je veľmi nebezpečný rádioaktívny plyn, ktorý sa nachádza v pôdnom vzduchu. Môžete ho mať u seba na pozemku, alebo dokonca aj priamo vo svojom rodinnom dome. Nezaškodí preto, ešte pred stavbou domu, dať si odborníkovi zmerať obsah radónu na pozemku. Vaše zdravie to určite ocení a budete mať istotu, že v tomto smere nehrozia žiadne riziká. Dlhodobé vystavenie sa vysokej aktivite radónu vám totiž dáva takmer istotu karcinómu pľúc.

VEDELI STE, ŽE: V prípade, ak bývate na pozemku na otvorenom priestranstve hoci i s vysokým rizikom výskytu radónu, tak sa nemusíte báť jeho účinkov. Ak sa ale radón dostane do uzavretého priestoru, môže jeho koncentrácia dosiahnuť vysoké hodnoty. A to je z dlhodobého hľadiska pre zdravie priam katastrofálne.

Ak sa chcete vyhnúť riziku vysokej úrovne radónu na pozemku, tak prvým krokom je realizácia radónového prieskumu pod projektovaným objektom. Následne sa potom stanoví radónové riziko pre danú stavebnú parcelu. To v prípade potreby potom slúži ako podklad pre projektovanie protiradónových opatrení.

Ako sa robí radónový prieskum? Meranie realizujú špecializované firmy na základe povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Ich zoznam je možné nájsť na internete.  Priemerná cena za meranie pre rodinný dom je pritom do 200 eur aj s DPH. Pri procese merania radónu sa zvyčajne realizuje odber pôdneho vzduchu z 15 miest na pozemku. Celý odber netrvá viac ako 2 hodiny. Výsledky sa následne vyhodnocujú v laboratóriu, pričom výstupná správa je vám k dispozícii približne do 48 hodín.

 

Bonusový tip na záver

Pokiaľ kupujete dom alebo byt od developerov a máte obavy pred vysokou koncentráciou radónu v objekte, nechajte si predložiť protokol o kategórii radónového rizika a následných protiradónových opatreniach. Developer by mal totiž zabezpečiť stanovenie radónového rizika pozemku meraním a na jeho základe realizovať protiradónové opatrenia.

obrázky: freepik com

 

Redakcia

Redaktor magazínu Reality Book. Snaží sa vám priniesť zaujímavé informácie o bývaní, domácnosti, realitách a realitnom trhu.