RealityBook.sk

Magazín o bývaní a realitách

Reality

Ako vám pomôže právnik pri kúpe bytu či domu?

Každý z nás túži po jednoduchej a bezproblémovej kúpe bytu alebo domu. Nie vždy sa to však podarí a často sme zaskočení, koľko problémov sa pri tomto procese vyskytne. Z vytúženej udalosti, ktorá pre mnohých z nás príde iba raz za život, sa tak veľmi rýchlo môže stať nočná mora. Ako sa tomu vyhnúť?

 

 

Kúpa nehnuteľnosti nie je práve najlacnejšia záležitosť, vždy je v hre veľa finančných prostriedkov. Preto tu nie je priestor na chyby. Ideálnym riešením je právnik, ktorý sa venuje realitnému právu. Akým prínosom môže byť si povieme v našom článku.

 

Právnik vás vyvaruje chýb

Právne služby - reality

Tip: Zistite, čo všetko ďalšie treba vedieť o kúpe bytu.

 

Obdobie kúpy nehnuteľnosti je rozhodne náročné na psychiku. Na jednej strane radosť, na strane druhej zase veľká starosť. Môžete sa síce obrátiť s prosbou o pomoc na rodinu či priateľov, no lepšie je celú záležitosť zveriť do rúk profesionálom – právnickej či realitnej kancelárii s dobrou reputáciou. Tiež si treba uvedomiť, že ide o proces, kde je potrebné myslieť aj na veľa legislatívnych úkonov. Pokiaľ v tom nie ste zbehlí, môžete veľmi ľahko urobiť chybu, alebo na niečo zabudnúť. A chyba v súvislosti s realitami zvyčajne znamená veľké nepríjemnosti a možno aj dodatočné peniaze.

Šikovný realitný právnik vás týchto starostí zbaví. Cenník právnikov často obsahuje cenu za realitné právne služby, ktoré je vzhľadom na sumu predmetnej nehnuteľnosti iba zanedbateľná a získaný benefit veľmi veľký. S čím konkrétne vám teda právnik pomôže pri kúpe nehnuteľnosti? Tu je zopár najdôležitejších bodov.

 

Preverenie druhej zmluvnej strany

Právna pomoc pri kúpe nehnuteľnosti

Ako prvý krok pri kúpe nehnuteľnosti, ešte pred vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy, je dôležité preverenie si druhej zmluvnej strany. Je najmä potrebné overiť, či predávajúci je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti a tiež preveriť  právny a faktický stav nehnuteľnosti. Možno ide na prvý pohľad o jednoduchú záležitosť, no nenechajte sa pomýliť.

V skutočnosti sa za tým skrýva mnoho vecí, ktoré je potrebné si overiť, aby ste si boli istý, že nemáte dočinenia s podvodníkom. Skúsený právnik ich dokáže odhaliť. Takisto preverenie, či na nehnuteľnosti nie je nejaká ťarcha je veľmi dôležité. Existencia rôznych záložných práv, vecných bremien alebo exekúcií nepredstavuje síce priamu prekážku predaja nehnuteľnosti, avšak má za následok objektívne zreálnenie kúpnej ceny. No na druhú stranu niektoré ťarchy, ako napr. exekúcie alebo záložné práva od nebankových subjektov, predstavujú vážnu prekážku možného financovania cez hypotéku. Aj tieto informácie za vás právnik pozisťuje, čím predídete budúcim možným komplikáciám.

Navyše prevod nehnuteľnosti sa často realizuje aj prostredníctvom autorizácie zmluvy, čo v praxi znamená overenie totožnosti účastníka prevodu bez prítomnosti notára. Advokát teda môže s autorizačnou knihou a samotnou zmluvou navštíviť účastníka konania aj u neho doma vo večerných hodinách, alebo aj cez víkend. To je veľká výhoda najmä v prípadoch, kedy vstupuje do procesu predaja za druhú zmluvnú stranu viac účastníkov. Napríklad keď je potrebné majetkovo vysporiadať parcelu, kde je viac vlastníkov.

 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Je dobré pamätať tiež na zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Aj túto zmluvu je výhodné zveriť do rúk profesionála. Môže vám totiž výborne poslúžiť a celý proces kúpy nehnuteľnosti urýchliť. Je to vlastne akýsi prvý záväzok k tomu, že ste sa s druhou stranou „dohodli na tom, že sa dohodnete“. Preto je v nej dôležité pamätať na presný počet dní, či dátum, kedy má predaj alebo kúpa nastať. Po tomto kroku už nič nebráni tomu, aby sa pripravila samotná kúpna zmluva.

Advokátska kancelária Simona Ondrejkovičová OS Legal ponúkajúca právne služby v Bratislave vám takúto zmluvu prekontroluje. V rámci ich online právnej poradne to bude dokonca bezplatne alebo za zaplatíte minimálne náklady alebo to bude dokonca bezplatne.

 

Vypracovanie kúpnej zmluvy

Zmluvy pri kúpe bytu / domu

Možno si poviete, že si kúpnu zmluvu dokážete vypracovať aj sami. No pamätajte, že nie každý vzor právneho dokumentu je voľne dostupný na internete. Alebo nie každý je vhodný na riešenie Vašej právnej záležitosti. Pritom kúpnu zmluvu určite netreba podceniť, ide totiž o tú najdôležitejšiu vec pri prevode nehnuteľnosti. Pokiaľ ju vezmete do vlastných rúk, vystavujete sa zbytočne riziku, že sa dodatočne vyskytnú problémy v súvislosti s takto vypracovanou zmluvou. Je preto lepšie predísť týmto rizikám a nechať vypracovanie zmluvy na profesionála.

Právnik taktiež môže vypracovanú zmluvu za vás ihneď podať elektronicky na kataster v zrýchlenom konaní a so zníženým správnym poplatkom. A v prípade, keď kupujete za hotovosť, je samozrejmosťou notárska úschova – najbezpečnejší prevod nehnuteľnosti, aký je momentálne na trhu dostupný. Skrátka nemusíte nikam chodiť, žiaden notár, žiaden kataster.

 

Autorizovaná zmluva

Čo vlastne autorizovaná zmluva znamená a aké sú jej výhody? V prvom rade ide o zachovanie najvyššej možnej miery opatrnosti pre klienta. A tiež šetrí klientovi čas. Právnik je prostredníctvom nej oprávnený vykonávať autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľnosti. Tá samozrejme spočíva hlavne v spísaní samotnej zmluvy, no tiež aj za vás preverí, či vaša dohoda s druhou stranou neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, alebo či vám jej uzavretie nespôsobí nejakú škodu. Jednoducho zabezpečí za vás a pre vás pocit bezpečia a zbaví vás všetkých možných rizík, ktoré by pri prevode nehnuteľného majetku prípadne mohli nastať. Pravdaže samozrejmosťou je aj upozornenie zmluvných strán na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve.

 

Realitný právnik je zo zákona poistený

Na záver je tiež dobré pamätať na jednu dôležitú skutočnosť. A síce, že realitný právnik je zo zákona poistený pre prípad škody, ktorú by spôsobil svojmu klientovi výkonom svojho povolania. V prípade takto preukázanej škody, za neho hradí škodu štát, ktorú si následne spätne aj u právnika uplatňuje. Ak si však riadite celý proces kúpy nehnuteľnosti sami, prijímate tým na seba aj všetky riziká a prípadnú škodu vám nikto neuhradí.

obrázky: pexels.com

 

Redakcia

Redaktor magazínu Reality Book. Snaží sa vám priniesť zaujímavé informácie o bývaní, domácnosti, realitách a realitnom trhu.